NEN-3140 Elektrisch gereedschap

 

Op het gebied van veiligheid en arbeid is de Arbo-wet 1998 van kracht. In deze Arbo-wet zijn zowel verplichtingen voor de werkgever als de werknemer opgenomen. Nadere invulling van deze wet is verkregen door het Arbo-besluit en Arbo-regeling. De Arbobeleidsregels verwoorden het overheidsbeleid inzake de Arbo-wet. De arbeidsinspectie hanteert de beleidsregels bij de handhaving van de Arbo-wet. In de beleidsregels wordt vaak verwezen naar normen. De norm NEN EN 50110/NEN 3140 wordt gehanteerd als “de stand der techniek” en door de arbeidsinspectie als dé norm beschouwd.

 

 

Als de arbeidsinspecteur een overtreding constateert zal afhankelijk van het feit een waarschuwing, een boete of een strafproces volgen.

 

De werkgever is primair verantwoordelijk voor naleving van de meeste bepalingen in de Arbo-wet. Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de Arbo-wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

 

Om elektrische apparaten, verlengsnoeren, etc. veilig te kunnen gebruiken schrijft de NEN 3140 een periodieke inspectie van de zogenaamde elektrische arbeidsmiddelen voor. De inspectie omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving.

 

Offerte aanvraag

Offerte aanvraag

Door het onderstaande formulier in te vullen kunt u een offerte aanvraag doen, onze afdeling verkoop neemt zo spoedig als mogelijke contact met u op, voor het bespreken van de aanvraag en het maken van een afspraak indien dit benodigd mocht zijn.
 

  • De heer Mevrouw
  • Gemarkeerde velden zijn verplicht