Energielabel atlas

Energielabelatlas 

De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in Nederland een energielabel op de kaart gezet.

Door inzicht te bieden in de energieprestatie van woningen, biedt de Energielabelatlas handelingsperspectief voor het nemen van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van duurzame energie. De atlas geeft niet alleen inzicht voor de eigen woning, maar ook van woningen in de directe omgeving of andere delen van Nederland. Ook de verdeling van energielabels per gemeente kan worden opgevraagd. De Energielabelatlas biedt woningeigenaren de mogelijkheid, met kennis van de woning, de kwaliteit van het energielabel te verbeteren.

Klik om naar de energielabelatlas te gaan >>

De Energielabelatlas is gemaakt in opdracht van Meer Met Minder door Poet | Farmer i.s.m. Waag Society en Raak Software Applicaties

Typen labels

De Energielabelatlas hanteert 3 typen energielabels, die verschillen in volledigheid van woninggegevens, uitgedrukt in sterren;

ster 1 ster: Energielabel gebaseerd op een aantal standaard woningkenmerken uit openbare bronnen, zoals het bouwjaar, vloeroppervlak en het aantal woonlagen.
sterster 2 sterren: Energielabel aangepast met gebruik van de knop ‘Controleer mijn label’.
stersterster 3 sterren: Energielabel opgenomen door gecertificeerd adviseur aan huis.

Bronnen en methoden van de Energielabelatlas

Op de Energielabelatlas staan alle energielabels van Nederlandse woningen. De energielabels in de startsituatie, dus met 1 ster, worden berekend op basis van:

  • Bouwjaar van de woning (bron: Dataland, Kadaster (BAG) en derden.
  • Totaal vloeroppervlakte (bron: BAG)
  • Woningtype (bron: DataLand)
  • Aantal Woonlagen (bron: DataLand)

Daarnaast bevat de startsituatie ook de volgende model-aannames:

  • Verwarmingstypen variëren op basis van bouwjaar
  • Voor beglazing wordt aangenomen dat deze 25% van de gevel beslaat. Het type glas wordt bepaald op basis van het bouwjaar. In elke woning worden een voor- en een achterdeur aangenomen. De volgende typen beglazing worden in de startsituatie toegepast:
Bouwjaar Type beglazing
Tot en met 1979 Enkel
1980-1990 Dubbel
1991-2001 Hr+
2002 of later Hr++

Vastleggen van actuele energielabels - 2 sterren
Niet van alle woningen in Nederland zijn betrouwbare gegevens voor de startsituatie beschikbaar. Het kan dus voorkomen dat een bouwjaar of een woningtype niet klopt. Dat ligt niet aan de Energielabelatlas, maar aan de bronnen die de Energielabelatlas gebruikt. Via ‘controleer mijn label’ kunnen deze gegevens worden gecorrigeerd.

De gegevens die bij de startsituatie (1 ster) worden gebruikt, geven vaak nog geen volledig inzicht in het actuele energielabel van de woning. Zo kan het zijn dat er inmiddels glas is vervangen, of de woning is nageïsoleerd, is voorzien van zonnepanelen etc. Door ‘controleer mijn label’ in enkele minuten door te lopen kan het actuele energielabel worden vastgesteld.

Voor het laten vastleggen van het actuele energielabel op de Energielabelatlas moet de woningeigenaar zich registreren in het Woningdossier van stichting Meer Met Minder. Dit wordt automatisch aangeboden via het doorlopen van ‘controleer mijn label’. Meer Met Minder kan controleren of de gegevens juist zijn. Meer Met Minder wil daarmee zoveel mogelijk voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de Energielabelatlas. De energielabels die via ‘controleer mijn label' worden geregistreerd krijgen 2 sterren.

Woningopname door een deskundige - 3 sterren
‘Controleer mijn label’ stelt de belangrijkste vragen om het actuele energielabel vast te stellen. Bij het ontwikkelen van de Energielabelatlas is gebleken dat deze gegevens in verreweg de meeste gevallen voldoende zijn om een betrouwbare uitslag te krijgen. Het kan echter voorkomen dat in woningen maatregelen zijn genomen die niet door ‘controleer mijn label’ worden gevraagd, zoals de aanwezigheid van een warmtepomp, een warmte-terugwin-installatie (WTW) e.d. Ook als een woning complex is, bijvoorbeeld een grote boerderij met meerdere ketels, kan het actuele energielabel niet volledig worden vastgesteld. In die gevallen raadt Meer Met Minder u aan een energielabel met 3 sterren aan te vragen bij een gecertificeerd adviseur (zie: 
www.kbi.nl ).

Toegepaste rekenmodel

Het indicatieve energielabel wordt berekend met het officiële ISSO 82.3 rekenmodel als basis (bron: www.isso.nl) . Dit betekent dat er geen eigen formules zijn voor het doorrekenen van woningen. Het model achter het energielabel voor 2 sterren, maakt op basis van de beperkte set invoergegevens via ‘controleer mijn label’ een complete woning aan, die als invoer dient voor het ISSO 82.3 rekenmodel. Doordat het energielabel met 2 sterren gebruikt maakt van het ISSO 82.3 rekenmodel zijn er bijvoorbeeld ook geen afwijkende Rc-waarden (Rc = een maat voor de isolatiewaarde van een muur-, vloer- of dakisolatie) ten opzicht van het energielabel met 3 sterren. Verder hoeft bij aanpassingen in de EPA-W rekenkern het energielabel meestal niet aangepast te worden. Het energielabel maakt dus altijd gebruik van de nieuwste versie van de officiële rekenkern, die ook toegepast wordt bij het certificaat (3 sterren).

Uitkomst
De wizard die gebruikt wordt voor energielabels met 2 sterren, geeft aan welke maatregelen er nog te realiseren zijn. Omdat hetzelfde rekenmodel gebruikt wordt als bij de opname van energielabels met 3 sterren, zullen de getoonde maatregelen gelijk zijn. Voor zicht op- en toepassing van energiebesparende maatregelen voldoet de uitkomst van ‘controleer mijn label’ uitstekend.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het energielabel met 2 sterren is vastgesteld door analyse een woningbestand van 27.000 woningen, waarvan certificaten (3 sterren) beschikbaar zijn. De betrouwbaarheid wordt vastgesteld op basis van de overeenkomst tussen 2 en 3 sterren.

Deze betrouwbaarheid wordt op twee manieren uitgedrukt. Door middel van labelstap-afwijking en een labelletter-afwijking. Een labelstap afwijking van 1 betekent dat het energielabel met 2 sterren maximaal 1 stap afwijkt van het energielabel met 3 sterren. Bij de labelletter afwijking wordt gekeken of de labelletters (A+, A, B, C, D, E, F en G) van het energielabel met 2 sterren overeenkomen met de labelletters van het energielabel met 3 sterren (het certificaat).

Afwijking 2 sterren t.o.v. 3 sterren Betrouwbaarheid Oordeel % woningen
Labelstap <0,5 goed 65,8
0,5 -1 voldoende 24,9
>1 onvoldoende 8,5
>2 slecht 0.8
 
Labelletter 0 goed 58,9
1 voldoende 38,4
2 onvoldoende 2,5
3 slecht 0,2

Meer Met Minder concludeert op basis van deze testgegevens dat het energielabel met 2 sterren, zoals toegepast op Energielabelatlas.nl na correcte invulling met ‘controleer mijn label’ voor meer dan 90% voldoende tot goed overeenkomt met het energielabel met 3 sterren (het certificaat). Tevens adviseert het energielabel met 2 sterren dezelfde energiebesparende maatregelen als het energielabel met 3 sterren.